Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява

28 август 2019

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -002/2019г. Начален срок за подаване на оферти: 28.08.2019г. Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019; 16:30 […]
7 май 2019

“Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 07.05.2019г.   номер ОБ -001/2019г. Начален срок за подаване на оферти: 07.05.2019г. Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2019г. […]
30 август 2018

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -003/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 30.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018; 16:30 часа, […]
24 август 2018

Предмет на поръчката: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -002/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 24.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018; 16:30 часа […]
3 април 2018

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата:03.04.2018 г. номер ОБ -001/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 03.04.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2018; 16:30 […]
23 август 2017

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: ОБ-005 от  23.08.2017 Начален срок за подаване на оферти: 23.08.2017 Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2017 […]
8 август 2017

„Демонтаж, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя нови асансьорни уредби за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява   Дата: 08.08.2017 г. номер ОБ-004 Начален срок за подаване на оферти: 08.08.2017 Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2017 […]
23 май 2017

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 23.05.2017г. номер ОБ -003 Начален срок за подаване на оферти: 23.05.2017 Краен срок за […]