Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Директно възлагане на обособени позиции при условията на чл.21, ал.6 от ЗОП

12 ноември 2019

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНАТА Й СТОЙНОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.21, АЛ.6 ОТ ЗОП

Лабекс Инжиниринг ООД по чл.21,ал.6 от ЗОП дата на публикуване 12.11.2019 РОП №9091909
15 ноември 2018

директно възлагане по чл.21, ал.6 от ЗОП дата на публикуване 15.11.2018