Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
 номер ОБ -002/2018г.
Начален срок за подаване на оферти: 24.08.2018г.
Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018; 16:30 часа
Статус: Прекратена
Връзка към сайта на АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080045

ID 9080045

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАПОВЕД дата на качване 24.08.2018

ОБЯВА дата на качване 24.08.2018

Документация дата на качване 24.08.2018г.

ОБРАЗЦИ дата на качвене 24.08.2018

MU4_2018 дата на качване 24.08.2018г.

espd-request (1) дата на качвене 24.08.2018

техническа спецификация дата на качване24.08.2018

Ценова-оферта-2018 дата на качване-24.08.2018г

Съобщение за прекратяване / дата на 29.08.2018/