Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
Термомасажно легло
26 юни 2019
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНАТА Й СТОЙНОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.21, АЛ.6 ОТ ЗОП
12 ноември 2019
Покажи всички

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
 номер ОБ -002/2019г.
Начален срок за подаване на оферти: 28.08.2019г.
Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019; 16:30 часа, удължен до 16.09.2019г. до 16:30 ч.
Статус: отворена
Връзка към сайта на АОП:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091909

ID 9091909

Прикачени документи :

обява дата на качване 28.08.2019

Указания 1-ва стр. дата на качване 28.08.2019

Указания дата на качване 28.08.2019

Образци дата на качване 28.08.2019

Техническа спецификация дата на качване 28.08.2019

Ценова-оферта- дата на качване 28.08.2019

Договор дата на качвана 28.08.2019

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /дата на качване 10.09.2019г./

Протокол 1 от дата на публикуване 03.10.2019

УТВЪРДЕН ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ДАТА НА КАЧВАНЕ 18.10.2019

Класиране на участниците дата на качване 18.10.2019

Договор АПР ООД дата на публикуване 07.11.2019

Договор Лабекс Инжинеринг ООД дата на публикуване 07.11.2019

Договор Медитрейд дата на публикуване 07.11.2019

Ридаком ЕООД дата на публикуване 11.11.2019

Договор Истлинк България ООД дата на публикуване 15.11.2019

Договор ЕЛТА 9 0 М дата на публикуване 15.11.2019

Договор Билмед ЕООД дата на публикуване 21.11.2019

Договор Хелмед България ЕООД дата на публикуване 25.11.2019

Договор Перфект Медика ООД дата на публикуване 27.11.2019