Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
 номер ОБ -003/2018г.
Начален срок за подаване на оферти: 30.08.2018г.
Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018; 16:30 часа, удължен до 14.09.2018 г. 16:30 часа
Статус: възложена 
Връзка към сайта на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080263

ID 9080263

Прикачени документи :

Заповед дата на качване  30.08.2018

Обява дата на качване 30.08.2018

Документация дата на качване 30.08.2018

техническа-спецификация-дата-на-качване30.08.2018

ОБРАЗЦИ дата на качване 30.08.2018

espd-request (1) дата на качвене 30.08.2018

MU4_2018 дата на качване 30.08.2018г.

Ценова-оферта-2018-дата на качване-30.08.2018г (1)

ID 9080579 информация за удължане на срока до 14.09.2018 дата на качване 10.09.2018

Утвърден Протокол дата на качване 11.10.2018

Класиране на участниците дата на качване 11.10.2018

ДОГОВОР ЕЛТА 90М ДАТА НА КАЧВАНЕ 01.11.2018

Договор Химтекс дата на качване 02.11.2018

Технически предложния Химтекс дата на качване 02.11.2018

Ценово предложение Химтекс дата на качване 02.11.2018

Договор Ай Ви Ди България ООД с приложения дата на качване 06.11.2018

Договор АПР ООД с приложения дата на качване 06.11.2018

Договор Лабекс Инжинеринг ООД и приложения дата на качване 06.11.2018

Договор Ридаком дата на качване 06.11.2018

техн. предложения от ОП4 -17 дата на качвена 06.11.2018

Технически предложения ОП 18-24 дата на качване 06.11.2018

Ценови предложения до поз.4 -16 дата на качване 06.11.2018

Ценови предложения до поз.17-24 дата на качвене 06.11.2018

Договор Медитрейд ЕООД с приложения дата на качване 08.11.2018

Договор Хелмед България ЕООД дата на качване 08.11.2018

приложения Договор Хелмед България ЕООД дата на качване 08.11.2018

Договор Фаркол АД и приложения дата на качване 09.11.2018

Договор Билмед EООД дата на публикуване 12.11.2018

Приложение Ценово предложение Билмед ЕООд дата на публикуване 12.11.2018

Приложения Техническо предложение Билмед ЕООД дата на публикуване 12.11.2018