Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
6 февруари 2018
Предмет на поръчката: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
24 август 2018
Покажи всички

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
Дата:03.04.2018 г. номер ОБ -001/2018г.
Начален срок за подаване на оферти: 03.04.2018г.
Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2018; 16:30 часа
Статус: Отворена
Връзка към сайта на АОП: 9074569 

ID 9075000

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

9074569 дата на качване 03.04.2018г.

ОБЯВА дата на качване 03.04.2018

спецификация дата на качване 03.04.2018

УКАЗАНИЯ дата на качване 03.04.2018г.

Образци.doc дата на качване 03.04.2018 г.

espd-request дата на качване 03.04.2018

Методическо указание АОП дата на качване 03.04.2018г.

Указание ЕЕДОП дата на качвене 03.04.2018г.

Proekto -Dogovor дата на качване 03.04.2018г.

Съобщение за удължаване на срока до 20.04.2018г. дата на качване 17.04.2018г.

9075000 АОП дата на качване 17.04.2018г.

Протокол дата на качване 09.05.2018 г.

Определяне на втори класиран участник за изпълнител на обществена поръчка дата на качване 22.05.2018г.

Договор Кумер дата на качване 07.06.2018г.

Допълнително споразумение с Кумер ЕООД дата на публикуване 04.01.2019