Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
Дата: ОБ-005 от  23.08.2017
Начален срок за подаване на оферти: 23.08.2017
Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2017
Статус: възложена
Връзка към сайта на АОП:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067579

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Обява /дата на публикуване 23.08.17/

Указания /дата на публикуване 23.08.17/

ОБРАЗЦИ /дата на публикуване 23.08.2017/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /дата на публикуване 23.08.2017г./

Техническа оферта дата на публикуване 23.08.2017

Ценова оферта дата на публикуване 23.08.2017

АОП инфо 9067579

Разяснение /дата на публикуване 24.08.2017г./

СЪОБЩЕНИЕ дължаване на срока датана публикумане 31.08.2017

ИНФО АОП № 9067889 31.08.2017

Протокол №1 дата на публикуване 18.09.2017

Утвърден Протокол 2 / дата на публикуване / 02.10.2017

Договор АПР дата на качване 16.10.2017

договор Билмeд /дата на качване 18.10.2017/

Договор РИДАКОМ дата на качване 23.10.2017

Приложения Ридаком 1 дата на качване 23.10.2017

Приложения Ридаком 2 дата на качване 23.10.2017

Договор Фаркол /дата на качване 26.10.2017/

Допълнително споразумение 1 Фаркол дата на качване 04.06.2018г.

Договор Истлик /дата на качване 26.10.2017/

Приложения Истлик 1-2 /дата на качване 26.10.2017/

Приложения Истлик 2-2 /дата на качване 26.10.2017/

Договор Лабекс Инжинеринг /дата на качване 09.11.2017/

Договор Елта 90 M /дата на качване 09.11.2017г./