Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Специалисти

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Име, фамилия Специалност По НЗОК № на кабинет Телефон
Д-р Корнелия Николова Пулмология и фтизиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 115 054/830 630 вътр. 221
Д-р Диана Геронтиева Физикална и рехабилитационна медицина Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 118 054/830 630 вътр. 281
д-р Светослав Стратиев Физикална и рехабилитационна медицина Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 118 054/830 630 вътр. 281
д-р Красимир Иванов Ортопедия и травматология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 117 054/830 630 вътр. 201
Д-р Янаки Янакиев Ортопедия и травматология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 117 054/830 630 вътр. 201
Д-р Венцеслав Вълчанов Пулмология и фтизиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 119 054/830 630 вътр. 272
д-р Албена Яворова Младенова-Тодорова Пулмология и фтизиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 115 054/830 630 вътр. 221
Д-р Сава Савов Нервни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 121 054/830 630 вътр. 201
Д-р Соня Витанова Психиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 217 054/830 630 вътр. 217
Д-р Сийка Ченгелиева Хирургия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 232 054/830 630 вътр. 232
Д-р Янко Димов Хирургия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 234 054/830 630 вътр. 294
Д-р Полина Миленова -Недева Детски болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 235 054/830 630 вътр. 294
Д-р Добри Марчев Урология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 236 054/830 630
Д-р Ренай Хълми Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 237 054/830 630 вътр. 277
Д-р Назан Ремзи Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 237 054/830 630 вътр. 277
Д-р Росица Димитрова Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 329 054/830 630 вътр. 274
Д-р Светослава Живкова Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 320 054/830 630 вътр. 262
Д-р Маргарита Петрова Детски болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 325 054/830 630 вътр. 235
Д-р Светла Баева -Вътрешни болести; -Кардиология; Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 316 054/830 630 вътр. 242
Д-р Анна Георгиева Нервни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 327 054/830 630 вътр. 245
Д-р Наталия Нешкова -Вътрешни болести; -Кардиология; Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 317 054/830 630 вътр. 244
Д-р Милена Милева Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 319 054/830 630 вътр. 267
Д-р Димо Димов Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 319 054/830 630 вътр. 267
Д-р Георги Антонов Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 320 054/830 630 вътр. 262
Д-р Цвета Чилингирова Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 320 054/830 630 вътр. 262
Д-р Бюлент Мустафа - Гастроентерология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 323 054/830 630 вътр. 263
Д-р Йорданка Жекова -Вътрешни болести; -Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 326 054/830 630 вътр. 209
Д-р Мариана Михайлова   Нефрология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 328 054/830 630 вътр. 246
Д-р Мая Алексиева -Вътрешни болести; -Клинична хематология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 323 054/830 630 вътр. 263
Д-р Веселина Георгиева Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 331 054/830 630 вътр. 273
Д-р Мария Александрова Вътрешни болести
Кардиология;
Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 322 054/830 630 вътр. 234
Д-р Димитричка Давидова Очни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.4 К-т 411 054/830 630 вътр. 237
Д-р Пенка Чобанова Очни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.4 К-т 412 054/830 630 вътр. 238
Д-р Славяна Маринова Очни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.4 К-т 411 054/830 630 вътр. 237

Медико – диагностична дейност
ЛАБОРАТОРИИ, РЕНТГЕН

Име, фамилия Специалност По НЗОК № на кабинет Телефон
Д-р Йорданка Йорданова Микробиология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 111 054/830 630 вътр. 229
Д-р Милена Чергова Медицинска паразитология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 112 054/830 630 вътр. 251
Д-р Лилия Иванова Медицинска паразитология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 112 054/830 630 вътр. 251
Д-р Диана Добрева Клинична лаборатория Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 122 054/830 630 вътр. 203
д-р Галина Радева Клинична лаборатория Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 122 054/830 630 вътр. 203
Д-р Иван Николов Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет. 2 Рентген К-т 252 054/830 630 вътр. 214
Д-р Методи Станиславов Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет. 2 Рентген К-т 252 054/830 630 вътр. 214
Д-р Грозданка Григорова Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 Рентген К-т 252 054/830 630 вътр. 214
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net