Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Специалисти

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Име, фамилия Специалност По НЗОК № на кабинет Телефон
Д-р Диана Геронтиева Физикална и рехабилитационна медицина Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 118 054/830 630 вътр. 281
Д-р Веселин Койнов Ортопедия и травматология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 117 054/830 630 вътр. 201
Д-р Янаки Янакиев Ортопедия и травматология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 117 054/830 630 вътр. 201
Д-р Венцеслав Вълчанов Пулмология и фтизиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 119 054/830 630 вътр. 272
д-р Албена Яворова Младенова-Тодорова Пулмология и фтизиатрия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 119 054/830 630 вътр. 272
Д-р Анна Георгиева Нервни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 236 054/830 630 вътр. 277
Д-р Сава Савов Нервни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 121 054/830 630 вътр. 201
Д-р Васил Василев Хирургия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 232 054/830 630 вътр. 232
Д-р Янко Димов Хирургия Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 234 054/830 630 вътр. 294
Д-р Полина Миленова -Недева Детски болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 К-т 235 054/830 630 вътр. 294
Д-р Маргарита Петрова Детски болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 325 054/830 630 вътр. 235
Д-р Светла Баева -Вътрешни болести; -Кардиология; Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 316 054/830 630 вътр. 242
Д-р Наталия Нешкова -Вътрешни болести; -Кардиология; Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 317 054/830 630 вътр. 244
Д-р Милена Милева Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 319 054/830 630 вътр. 267
Д-р Георги Антонов Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 320 054/830 630 вътр. 262
Д-р Цвета Чилингирова Акушерство и гинекология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 320 054/830 630 вътр. 262
Д-р Добри Марчев Урология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 321 054/830 630 вътр. 269
Д-р Станимир Стефанов - Вътрешни болести; - Гастроентерология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 323 054/830 630 вътр. 263
Д-р Йорданка Жекова -Вътрешни болести; -Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 326 054/830 630 вътр. 209
Д-р Рада Спасова -Вътрешни болести; -Ендокринология и болести на обмяната Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 327 054/830 630 вътр. 245
Д-р Мариана Михайлова   Нефрология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 328 054/830 630 вътр. 246
Д-р Юлияна Христова - Шестакова -Вътрешни болести; -Клинична алергология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 329 054/830 630 вътр. 274
Д-р Мая Алексиева -Вътрешни болести; -Клинична хематология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 329 054/830 630 вътр. 274
Д-р Веселина Георгиева Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 331 054/830 630 вътр. 273
Д-р Нина Трайкова Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.3 К-т 321 054/830 630 вътр. 269
Д-р Димитричка Давидова Очни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.4 К-т 411 054/830 630 вътр. 237
Д-р Пенка Чобанова Очни болести Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.4 К-т 412 054/830 630 вътр. 238

Медико – диагностична дейност
ЛАБОРАТОРИИ, РЕНТГЕН

Име, фамилия Специалност По НЗОК № на кабинет Телефон
Д-р Йорданка Йорданова Микробиология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 111 054/830 630 вътр. 229
Д-р Милена Чергова Медицинска паразитология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 112 054/830 630 вътр. 251
Д-р Лилия Иванова Медицинска паразитология Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 112 054/830 630 вътр. 251
Д-р Диана Добрева Клинична лаборатория Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 122 054/830 630 вътр. 203
Д-р Милена Добрева Клинична лаборатория Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 122 054/830 630 вътр. 203
Д-р Надежда Генчева   Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.1 К-т 054/830 630 вътр. 253
Д-р Методи Станиславов Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет. 2 Рентген К-т 252 054/830 630 вътр. 214
Д-р Грозданка Григорова Образна диагностика Договор с НЗОК и ДЗОФ Ет.2 Рентген К-т 252 054/830 630 вътр. 214
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net