Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ЕДИННИ ЦЕНИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

заплащани по желание на пациента важат за всички пациенти независимо от тяхното гражданство в ДКЦ І ШУМЕН ЕООД:
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Първичен преглед 50.00 лв.
Вторичен преглед 20.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Венозна инфузия 30.00 лв.
Велоергометрия 50.00 лв.
Ехокардиография 50.00 лв.
Вадене на кърлеж 15.00 лв.
Аудиометрия 25.00 лв.
Ехография на коремни органи 25.00 лв.
Доплерово изследване на бъбречни съдове 25.00 лв.
Изследване на вестибуларен апарат 15.00 лв.
ЕКГ 10.00 лв.
Спирометрия 15.00 лв.
Ехография на малък таз 25.00 лв.
Вземане на цитологично изследване 10.00 лв.
Провеждане на ЖК-еднократно посещение 15.00 лв.
Вземане на микробиологично изследване 12.00 лв.
Колпоскопия 30.00 лв.
Колпоскопия с прицелна биопсия 50.00 лв.
Диатермокоагулация 30.00 лв.
Ехография на плода 20.00 лв.
Кардиотокография 20.00 лв.
ЕКГ Холтер мониториране 40.00 лв.
Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер мониториране 40.00 лв.
Сърдечно –съдов тест с натоварване 50.00 лв.
Фиброгастроскопия 140.00 лв.
Фибросигмоидоскопия 140.00 лв.
Колоноскопия 160.00 лв.
Преглед Гастроентеролог + ехография 50.00лв.
Щипкова биопсия 40.00 лв.
Преглед с вземане на цитонамазка 40.00 лв.
ЕМГ (Електромиография) 30.00 лв.
Невро психологична изследване 30.00 лв.
Манту 10.00 лв.
Измерване на кръвно 2.00 лв.
Проба за чувствителност 5.00 лв.
Отстраняване на кърлеж, антисептична обработка 20.00 лв.
Малки рани - първична обработка 20.00 лв.
Малки рани - изрязване и шев 30.00 лв.
Големи рани - първична обработка 30.00 лв.
Големи рани - шев 50.00 лв.
Големи рани - изрязване и шев 60.00 лв.
Отстраняване на конци - малки рани 8.00 лв.
Отстраняване на конци - големи рани 15.00 лв.
Инцзия на повърхностни гнойници с дренаж 40.00 лв.
Инцизия на перианален абсцес 70.00 лв.
Инцизия на пилонидална киста 70.00 лв.
Екстирпация на липом до 3 см. (без глава и шия) 40.00 лв.
Екстирпация на липом от 3 до 5 см. с глава и шия 60.00 лв.
Екстирпация на липом над 5 см. с глава и шия 100.00 лв.
Екстирпация на атером до 3 см. 60.00 лв.
Екстирпация на атером над 3 см. възпален 80.00 лв.
Екстирпация на над два атерома 100.00 лв.
Екстракция /парциална резекция/ на нокът 50.00 лв.
Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло 40.00 лв.
Екстракция на чуждо тяло,разположено в хиподерма и мускули 60.00 лв.
Първична и вторична превръзка 20.00 лв.
Биопсия извън шия и лице 50.00 лв.
Биопсия в областта на шия и лице 100.00 лв.
Хир.обработка на изгаряне от 1,2,3-а степен до 3% 60.00 лв.
Хир.обработка на изгаряне от 1,2,3-а степен над 3% 80.00 лв.
Отстраняване на шини и гипсови превръзки 30.00 лв.
Репозиция при луксация на става – неоперативно 80.00 лв.
Имобилизация на крайници 35.00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави 35.00 лв.
Вътреставна апликация 30.00 лв.
Периставна апликация 25.00 лв.
Репозиция и гипсова имобилизация на:
- пръстите на ръката и китката
- локотипико
- предмишница
- лакът
- мишнична кост
- ключица
- лопатка
- дисторзио на коляно
- подбедрица
- едноглезенно счупване
- двуглезенно счупване
- сложноглезенно счупване
- счупване на пета
- счупване на метатарзални кости

40.00 лв.
50.00 лв.
70.00 лв.
60.00 лв.
55.00 лв.
55.00 лв.
55.00 лв.
50.00 лв.
60.00 лв.
60.00 лв.
50.00 лв.
60.00 лв.
55.00 лв.
60.00 лв.
PRP терапия 100.00 лв.
Малки операции 80.00 лв.
Средни операции 100.00 лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Дейност Цени /за 1 сеанс/
в лева с ДДС
Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 15.00 лв.
Дихателна гимнастика 10.00 лв.
Лечебна гимнастика при хемипареза (60мин) 20.00 лв.
Лечебна гимнастика частично лечение (30мин) 10.00 лв.
Групова гимнастика 10.00 лв.
ПИР 8.00 лв.
Механотерапия 5.00 лв.
Частичен масаж 25.00 лв.
Цялостен масаж 40.00 лв.
Вакуумен масаж 8.00 лв.
Апаратен лимфен дренаж + превръзка 15.00 лв.
Суспенсионна и пулитерапия 10.00 лв.
Шийна екстензия 10.00 лв.
Магнитотерапия 8.00 лв.
Ултразвук и фонофореза:
- периферна става
- паравертебрално

8.00 лв.
10.00 лв.
Лечение с НЧТ и йонофореза 8.00 лв.
Електростимулация:
- спастични парези
- вяли парези

8.00 лв.
15.00 лв.
Лечение с СЧТ 6.00 лв./бр.
Лечение с СЧТ 8.00 лв.
Облъчване с инфрачервени и видими лъчи 6.00 лв.
Облъчване с УВЛ 8.00 лв.
Лазертерапия 12.00 лв.
Инхалация 6.00 лв.
Криогалванизация 8.00 лв.
Криотерапия 4.00 лв.
Парафитотерапия 5.00 лв.
Компреси с луга 6.00 лв.
Сауна за 1 сеанс 20.00 лв.
Пакетна цена две електропроцедури за 7 дни 100.00 лв.
Пакетна цена три електропроцедури за 7 дни 120.00 лв.
Ъглометрия за ТЕЛК 10.00 лв.
Термомасажна екстензионна терапия на гръбначен стълб 7.00 лв.
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСВА И ДОКУМЕНТИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Медицинско свидетелство за работа в чужбина:
Прегледи от:
- Офталмолог
- УНГ
- Невролог
- Хирург
- Терапевт
- Акушер-гинеколог/жени/ или уролог/мъже
Изследвания:
- кръв-хемоглобин,левкоцити,СУЕ
- урина-албумин,седимент,захар
- ЕКГ
- рентгенова скопия на бял дроб
Общо 110,00лв. :

10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.

8.00 лв.
8.00 лв.
6.00 лв.
28.00 лв.
Медицинско свидетелство за водач на МПС за категория: „М” ; „А” ; „В” ; „В+Е” ;”Ткт”
Прегледи от: Офлалмолог
10.00 лв.
Медицинско свидетелство за водач на МПС за категория: „С” ;”С+Е” ;”Д” ;”Д+Е” ; „Ттб” ; Ттм”
Прегледи от:
- Офлалмолог
- УНГ
- Невролог
- Ортопед
- Хирург
50.00лв.


10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
Медицинско удостоверение от Психиатър

- за работа в охранителна фирма
- за работа в чужбина
- по Закона за съдебната власт
- за приемен родител

- Медицинско удостоверение от Психиатър за българско гражданствоВсяко по
20,00 лв.

40,00 лв.
Медицинско удостоверение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие-за ловци, лично оръжие 30.00 лв.
Характеристика за настаняване в социален дом от Психиатър 20.00 лв.
Етапна епикриза ТЕЛК от Психиатър 30.00 лв.
Медицинско удостоверение по ЗЗКИ от Психиатър 30.00 лв.
Медицинско свидетелство за управление на яхта 10 БРТ 60.00 лв.
Медицинско свидетелство за конкурс по различни поводи 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за следване в чужбина/без държавна поръчка/ 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за лица кандидатстващи за осиновяване на дете 5.00 лв.
Медицинско свидетелство па образец за здравословно състояние, изискващо преглед 10.00 лв.
Медицински документ - дубликат 5.00 лв.
ЛКК:
Обща ЛКК за двойно гражданство
/трима лекари-специалисти по 20,00 лв./
Специализирана ЛКК
/двама лекари-специалисти по 20,00 лв./
Обща ЛКК
/трима лекари-специалисти по 15,00 лв./

60.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Дейност Цени
в лева с ДДС
Рентгенография на челюстите в специални проекции 20.00 лв.
Рентгенография на лицеви кости 20.00 лв.
Рентгенография на околоносни синусн 20.00 лв.
Специални центражи на черепа 20.00 лв.
Рентгенография на стернум 20.00 лв.
Рентгенография на ребра 20.00 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб 20.00 лв.
Рентгенография на крайници 20.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 20.00 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 20.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 20.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 20.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 20.00 лв.
Рентгенография на колянна става 20.00 лв.
Рентгенография на подбедрица 20.00 лв.
Рентгенография на глезенна става 20.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 20.00 лв.
Рентгенография на клавикула 20.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00 лв.
Рентгенография на скапула 20.00 лв.
Рентгенография на раменна става 20.00 лв.
Рентгенография на хумерус 20.00 лв.
Рентгенография на лакетна става 20.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 20.00 лв.
Рентгенография на гривнена става 20.00 лв.
Рентгенография на череп 25.00 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени 25.00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 25.00 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 25.00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 25.00 лв.
Рентгенография на таз 25.00 лв.
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 40.00 лв.
Рентгеново изследване на тънки черва 40.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 40.00 лв.
Ехография на двете млечни жлези 40.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 25.00 лв.
Пакет Ехография : коремни органи, млечни жлези и щитовидна жлеза 100.00 лв.
Хистеросалпингография 50.00 лв.
Венозна урография 50.00 лв.
Рентгенов филм с размер 25/30 или 35.7/36.4 20.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Пълна кръвна картина - 8 показатели комплексно 5.00 лв.
СУЕ 2.00 лв.
ДКК 5.00 лв.
Морфология на Ер 5.00 лв.
Вр. Кървене ; Вр. Съсирваме по 2.00 лв.
Протр. Време ; АПТТ ; Фибриноген по 4.00 лв.
Протр. Време + АПТТ 6.00 лв.
УРИНА
1 )Белтък; Глюкоза; Билирубин; Уробилиноген РН; Спец. Тегло; Кръв; Левкоцити; Кетони; Нитр.
по 1.00 лв.
2) Белтък ; Глюкоза ; Билирубин ; Уробилиноген ; РН ; Спец. Тегло ; Кръв ; Левкоцити ; Кетони; Нитр. 5.00 лв. пакет
3 ) Седимент 2.00 лв.
4) Белтък - количество 5.00 лв.
БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Глюкоза, Креатeнин, Уреа, Общ Билир., Дир. Билир., Общ белтък, Албумин, Холестерол, Триглицериди, Пик. Киселина, АСАТ, АЛАТ, Креат. Киназа ; ЛДХ, ГГТП, АФ, Са, Р, ЖСК, К, Na, Сl, Амилаза, Липаза, Желязо , Магнезии
по 2.50 лв.
НDL хол. 4.00 лв.
LDL хол. 5.00 лв.
Гликиран Нb 12.00 лв.
Кръвно-захарен профил, Глюкозотолерантен тест по 6.00 лв.
С - РЕАКТИВЕН Протеин 4.00 лв.
Доказване на БРЕМЕННОСТ 4.00 лв.
ОКУЛТНИ кръвоизливи 3.00 лв.
Микроалбуминурия 10.00 лв.
TSH; FT4 по 13.00 лв.
PSA ; Prolactin ; Anti TPO; по 15.00 лв.
Testosteron 15.00 лв.
FSH 15.00 лв.
Калпротектин 25.00 лв.
Свободен бета ЧХГ 16.00 лв.
ЕСТРАДИОЛ 15.00 лв.
ФЕРИТИН 20.00 лв.
Д-ДИМЕР 20.00 лв.
Витамин В12 20.00 лв.
25-OH-витамин D3
ПАКЕТИ
Пакет за изследване функцията на щитовидната жлеза
TSH fT4 20.00 лв.
TSH fT4 антиTPO 25.00 лв.
TSH fT4 fT3 25.00 лв.
LH 15.00 лв.
Пакет хематология
ПКК+ДКК +СУЕ 8.00 лв.
Пакет гликемичен статус
Кръвно захарен профил - трикратен 5.00 лв.
ОГТТ /двукратен 4.00 лв.
ОГТТ/ трикратен 5.00 лв.
Глюкоза + постпрандиална глюкоза 3.00 лв.
Пакет липиден профил
Общ холестерол +HDL холестерол+ триглицериди +LDL холестерол 8.00 лв.
HDL холестерол 3.00 лв.
LDL холестерол директно определяне 4.00 лв.
Пакет чернодробна функция
ASAT ALAT GGTP 6.00 лв.
Пакет остеопороза
Калций +фосфор + алкална фосфатаза+25-OH-витамин D3 23.00 лв.
Такса пробовземане,административно обслужване и унищожаване на биологични отпадъци – за всички пациенти – по НЗОК и КЕШ 2.00 лв.
Такса пробовземане,административно обслужване и унищожаване на биологични отпадъци с решение на ТЕЛК, бременни и деца 1.00 лв.
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Паразитологично изследване за Здравна книжка 10.00 лв.
Микроскопско изследване за паразити 15.00 лв.
Микроскопско изследване за T.vaginalis 7.00 лв.
Изследване за малария 10.00 лв.
Серологично изследване за трихенелоза 30.00 лв.
Серологична изследване за токсоплазмоза IgM 30.00 лв.
Серологична изследване за токсоплазмоза IgG 30.00 лв.
Серологично изследване за ехинококоза 30.00 лв.
Консултация с Паразитолог 30.00 лв.
Изследване на кърлеж за борелиоза 25.00 лв.
Серологично изследване за токсокароза 30.00 лв.
МИКРОБИОЛОГИЧНИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Здравна книжка-чревни инфекции(шигела, салмонела, е.коли, коремен тиф) 10.00 лв.
Хеликобактер пилори 25.00 лв.
Клостридиум дифициле (бърз тест) 25.00 лв.
Клебсиела /фецес 10.00 лв.
Кандида /фецес 10.00 лв.
Храчка с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Васерман 10.00 лв.
Антистрептолизинов титър 8.00 лв.
Ревматоиден фактор 8.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза 10.00 лв.
Фекална маса и ректален секрет 10.00 лв.
Стерилна урина /с вкл. антибиограма/ 10.00 лв.
Ранев секрет / с включена антибиограма/ 15.00 лв.
Ешерихия коли/фецес с вкл. антибиограма 10.00 лв.
Храчка 15.00 лв.
Антибиограма 6.00 лв.
Влагалищен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Цервикален секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Уретрален секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Простатен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Еякулат с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Гърлен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Носен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Очен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Ушен секрет с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Гърлен секрет + Назофарингиален секрет /с вкл. антибиограма/ 18.00 лв.
Влагалищен + Цервикален секрет /с вкл. антибиограма/ 18.00 лв.
Изследване на микоплазма и уреаплазма 15.00 лв.
Разширен тест(урогенитални инфекции) 30.00 лв.
Директна микроскопия на препарат от генитална система 6.00 лв.
Шигела- фецес с вкл. антибиограма 10.00 лв.
Салмонела- фецес с вкл. антибиограма 10.00 лв.
С.ауреус/ фецес с вкл. антибиограма 10.00 лв.
Изследване на кърлеж за борелиоза 25.00 лв.
Кърма с вкл. антибиограма 15.00 лв.
Гърлен секрет /бърз тест за Бета- хемолитичен стрептокок/ 15.00 лв.
Хламидия /директен тест/ 10.00 лв.
Антимикограма 6.00 лв.
Кампилобактер /бърз тест/ 15.00 лв.
Серологично изследване HIV антитела 15.00 лв.
Серологично изследване HBsAg 15.00 лв.
Серологично изследване на антитела срещу хепатит С вирус 15.00 лв.
Ротавирус 15.00 лв.
Грипни вируси А/В 20.00 лв.
Коронавирус антигени (COVID-19 Ag) 20.00 лв.
Коронавирус антитела (SARS-CFoV-2 IgG+IgM) 20.00 лв.
Аденовирус 15.00 лв.
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net