Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ЕДИННИ ЦЕНИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

заплащани по желание на пациента важат за всички пациенти независимо от тяхното гражданство в ДКЦ І ШУМЕН ЕООД:
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
1 Първичен преглед 60.00
2 Вторичен преглед 20.00
3 Мускулна инжекция   5,00
4 Венозна инжекция 10,00
5 Венозна инфузия 30,00
6 Манту 10,00
7 Измерване на кръвно   2,00
8 Проба за чувствителност   5,00
9 Отстраняване на кърлеж, антисептична обработка 20,00
Кардиология
10 ЕКГ 10,00
11 Ехокардиография 50,00
12 ЕКГ Холтер мониториране 40,00
13 Сърдечно –съдов тест с натоварване  /ВЕТ ; тредмил/ 50,00
УНГ
14 Аудиометрия 25,00
Неврология
15 Невро психологично изследване 30,00
Нефрология
16 Доплерово изследване на бъбречни съдове 40,00
Пневмология и фтизиатрия
17 Спирометрия 20,00
Акушерство и гинекология
18 Преглед с вземане на цитонамазка 40,00
19 Ехография на малък таз 25,00
20 Вземане на материал цитологично изследване 10,00
21 Провеждане на ЖК-еднократно посещение 15,00
22 Вземане на материал микробиологично изследване 12,00
23 Колпоскопия 30,00
24 Колпоскопия с прицелна биопсия 50,00
25 Диатермокоагулация 30,00
26 Ехография на плода 30,00
27 Ехография на плода+доплер 50,00
28 Кардиотокография 20,00
29 Поставяне на Интраураутеринен песар(спирала) 80,00
Гастроентерология
30 Преглед Гастроентеролог + ехография 60,00
31 Фиброгастроскопия 140,00
  Хирургия
32 Малки рани - първична обработка 20,00
33 Малки рани - изрязване и шев 30,00
34 Големи рани - първична обработка 30,00
35 Големи рани  -  шев 50,00
36 Големи рани  - изрязване и шев 60,00
37 Отстраняване на конци - малки рани   8,00
38 Отстраняване на конци - големи рани 15,00
39 Инцзия на повърхностни гнойници с дренаж 40,00
40 Инцизия на перианален абсцес 70,00
41 Инцизия на пилонидална киста 70,00
42 Екстирпация на липом  до 3 см. (без глава и шия) 40,00
43 Екстирпация на липом  от 3 до5 см. с глава и шия 60,00
44 Екстирпация на липом над 5 см. с глава и шия 100,00
45 Екстирпация на атером до 3 см. 60,00
46 Екстирпация на атером над 3 см. възпален 80,00
47 Екстирпация на над два атерома 100,00
48 Екстракция /парциална резекция/ на нокът 50,00
49 Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло 40,00
50 Екстракция на чуждо тяло,разположено в хиподерма и мускули 60,00
51 Първична и вторична превръзка 20,00
52 Биопсия извън шия и лице 50,00
53 Биопсия в областта на шия и лице 100,00
54 Хир.обработка на изгаряне 1,2 степен 80,00
Ортопедия и травматология
55 Отстраняване на шини и гипсови превръзки 40,00
56 Репозиция при луксация на става – неоперативно 120,00
57 Имобилизация на крайници 55,00
58 Диагностична и терапевтична пункция на стави 60,00
59 Вътреставна апликация 50,00
60 Периставна апликация 40,00
61 Репозиция и гипсова имобилизация на: - пръстите на ръката и китката - 60.00 лв. - локотипико - 60.00 лв. - предмишница - 85.00 лв. - лакът - 75.00 лв. - мишнична кост - 70.00 лв. - ключица - 70.00 лв. - лопатка -  70.00 лв. - дисторзио на коляно -  65.00 лв. - подбедрица - 75.00 лв. - едноглезенно счупване -70.00 лв. - двуглезенно счупване - 70.00 лв. - сложноглезенно счупване - 80.00 лв. - счупване на пета - 70.00 лв. - счупване на метатарзални кости - 75.00 лв.
62 PRP терапия 100,00лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
1 Амбулаторен първичен преглед 35,00
2 Амбулаторен вторичен преглед 15,00
3 Дихателна гимнастика 10,00
4 Лечебна гимнастика при хемипареза (60мин) 20,00
5 Лечебна гимнастика частично лечение (30мин) 10,00
6 Групова гимнастика 10,00
7 ПИР   8,00
8 Механотерапия   5,00
9 Частичен масаж 25,00
10 Цялостен масаж 40,00
11 Вакуумен масаж   8,00
12 Апаратен лимфен дренаж + превръзка 15,00
13 Суспенсионна и пулитерапия 10,00
14 Магнитотерапия  8,00
15 Ултразвук и фонофореза -  периферна става -  паравертебрално   8,00 10,00
16 Лечение с НЧТ и йонофореза  8,00
17 Електростимулация - спастични парези - вяли парези   8,00 15,00
18 Лечение с СЧТ  8,00
19 Лечение с ВЧТ  8,00
20 Облъчване с инфрачервени и видими лъчи  6,00
21 Облъчване с УВЛ  8,00
22 Лазертерапия 12,00
23 Инхалация  6,00
24 Криогалванизация  8,00
25 Криотерапия  5,00
26 Пакетна цена две електропроцедури за 7 дни 112,00
27 Пакетна цена три електропроцедури за 7 дни 168,00
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСВА И ДОКУМЕНТИ
1 Медицинско свидетелство за работа в чужбина:   Прегледи от: - Офталмолог - УНГ - Невролог - Хирург - Терапевт - Акушер-гинеколог/жени/ или уролог/мъже      Изследвания: - кръв-хемоглобин,левкоцити,СУЕ - урина-албумин,седимент,захар - ЕКГ - рентгенова скопия на бял дроб Общо 110,00лв.   10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00   8.00 8.00 6.00 28.00
2 Медицинско свидетелство за водач на МПС за категория: „М” ; „А” ; „В” ; „В+Е” ;”Ткт” Прегледи от: - Офталмолог   10,00лв.    
3 Медицинско свидетелство за водач на МПС за категория: „С” ;”С+Е” ;”Д” ;”Д+Е” ; „Ттб” ; Ттм” Прегледи от: - Офталмолог - УНГ - Невролог - Хирург - Ортопед 50,00лв.     10.00 10.00 10.00 10.00 10,00
4 Медицинско удостоверение от Психиатър   -       за работа в охранителна фирма -       за работа в чужбина -       по Закона за съдебната власт -       за приемен родител       Всяко по 30,00    
5 Медицинско удостоверение от Психиатър за българско гражданство 40,00 лв.  
6 Медицински документ за чуждестранни лица сключващи граждански брак в България 40,00 лв.  
7 Медицински документ по Наредба №4/2016 МЗ за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците 30,00  
8  Медицинско удостоверение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие-за ловци, лично оръжие   30,00
9 Характеристика за настаняване в социален дом от Психиатър 20,00
10 Етапна епикриза ТЕЛК от Психиатър 30,00
11 Медицинско удостоверение по ЗЗКИ от Психиатър 30,00
12 Медицинско свидетелство за управление на яхта 10 БРТ. 60,00
13 Медицинско свидетелство за конкурс по различни поводи 40,00
14 Медицинско свидетелство за следване в чужбина/без държавна поръчка/ 40,00
15 Медицинско свидетелство за лица кандидати за осиновяване на дете  15,00 За всеки родител
16 Медицинско свидетелство по образец за здравословно състояние, изискващо преглед от психиатър 20,00
17 Медицински документ -  дубликат  5,00
  ЛКК:
18 Обща ЛКК за двойно гражданство /трима лекари-специалисти  по 40,00 лв./ 120,00лв
Специализирана ЛКК /двама лекари-специалисти  по 20,00 лв./ 40,00лв.  
Обща ЛКК /трима лекари-специалисти  по 20,00 лв./ 60,00лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Рентгенография на челюстите в специални проекции 30,00
2 Рентгенография на лицеви кости 30,00
3 Рентгенография на околоносни синуси 30,00
4 Специални центражи на черепа 30,00
5 Рентгенография на стернум 30,00
6 Рентгенография на ребра 30,00
7 Рентгеноскопия на бял дроб 30,00
8 Рентгенография на крайници 30,00
9 Рентгенография на длан и пръсти 30,00
10 Рентгенография на стерноклавикуларна става 30,00
11 Рентгенография на сакроилиачна става 30,00
12 Рентгенография на тазобедрена става 30,00
13 Рентгенография на бедрена кост 30,00
14 Рентгенография на колянна става 30,00
15 Рентгенография на подбедрица 30,00
16 Рентгенография на глезенна става 30,00
17 Рентгенография на стъпало и пръсти 30,00
18 Рентгенография на клавикула 30,00
19 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30,00
20 Рентгенография на скапула 30,00
21 Рентгенография на раменна става 30,00
22 Рентгенография на хумерус 30,00
23 Рентгенография на лакетна става 30,00
24 Рентгенография на антебрахиум 30,00
25 Рентгенография на гривнена става 30,00
26 Рентгенография на череп 35,00
27 Рентгенография на гръбначни прешлени 35,00
28 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 35,00
29 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 35,00
30 Обзорна рентгенография на корем 35,00
31 Рентгенография на таз 35,00
32 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 50,00
33 Рентгеново изследване на тънки черва 50,00
34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 50,00
35 Ехография на двете млечни жлези 50,00
36 Ехография на щитовидна жлеза 30,00
37 Пакет Ехография : коремни органи, млечни жлези и щитовидна жлеза 120,00
38 Хистеросалпингография 50,00
39 Венозна урография 50,00
40 Копие на диск 10,00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1 Пълна кръвна картина - 8 показатели комплексно 5,50
2 СУЕ 2,50
3 ДКК на стъкло -микроскопиране 5,00
4 Морфология на Ер -микроскопиране 5,00
5 Вр. Кървене ; Вр. Съсирване по 5,00
6 Протр. Време ; АПТТ ; Фибриноген по 5,00
7 Протр. Време + АПТТ 8,00
8 Урина- 1) Белтък ; Глюкоза ; Билирубин ; Уробилиноген ; РН ; Спец. Тегло ; Кръв ; Левкоцити ; Кетони; Нитр. 5,00 пакет
2 ) Седимент 3,00
3) Белтък - количество 5,00
9 БИОХИМИЧНИ   ПОКАЗАТЕЛИ   - Глюкоза, Креатинин, Урея, Общ Билир., Дир. Билир., Общ белтък, Албумин, Холестерол, Триглицериди, Пик.Киселина, АСАТ, АЛАТ, Креат. Киназа ; ГГТП, АФ,  Са,  Р по 3,50  
ЛДХ, ЖСК, Липаза, Желязо , Магнезии по 5,00
К, Na, Сl,  Амилаза по 4,00
13 НDL хол. 4,00
14 LDL хол. Директно определяне 5,00
15 Гликиран Нb 20,00
16 Кръвно-захарен профил, Глюкозотолерантен тест по 8,00
17 С – РЕАКТИВЕН Протеин 8,00
18 Доказване   на   БРЕМЕННОСТ 6,00
19 ОКУЛТНИ кръвоизливи 10,00
20 Микроалбуминурия 17,00
21 TSH ; FT4; FT3 по 20,00
22  PSA ; Prolactin ; Anti TPO; по 23,00
23 Testosteron 22,00
24 FSH 22,00
25 LH 22,00
26 Калпротектин 25,00
27 Свободен бета ЧХГ 25,00
28 ЕСТРАДИОЛ 20,00
29 ФЕРИТИН 30,00
30 Д-ДИМЕР 30,00
31 Витамин В12 30,00
32 25-OH-витамин D3 30,00
33 Anti TSHR 30,00
34 TRAK 35,00
35 Insulin 20,00
36 Insulin+кр.захар- HOMAind 25,00
        ПАКЕТИ
37 Пакет за изследване функцията на щитовидната жлеза
TSH   fT4 30,00
TSH   fT4      антиTPO 50,00
TSH   fT4   fT3 50,00
38 Пакет хематология
ПКК+ДКК +СУЕ 10,00
39 Пакет гликемичен статус
Кръвно захарен профил - трикратен 8,00
ОГТТ /двукратен 6,00
ОГТТ/ трикратен 8,00
Глюкоза + постпрандиална глюкоза 5,00
40 Пакет липиден профил
Общ холестерол + HDL холестерол+ триглицериди + LDL холестерол 15,00
HDL холестерол 4,00
LDL холестерол директно определяне 5,00
41  Пакет чернодробна функция
ASAT   ALAT   GGTP 9,00
42 Пакет остеопороза
Калций +фосфор + алкална фосфатаза+25-OH-витамин D3 35,00
43 Такса пробовземане, административно обслужване и унищожаване на биологични отпадъци – за всички пациенти – по НЗОК и КЕШ 2,00
44 Такса пробовземане, административно обслужване и унищожаване на биологични отпадъци с решение на ТЕЛК, бременни и деца 1,00
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ
1 Паразитологично изследване за Здравна книжка 7,00
2 Микроскопско изследване за паразити 17,00
3 Микроскопско изследване за  T.vaginalis   7,00
4 Изследване за малария 10,00
5 Серологично изследване за трихенелоза 30,00
6 Серологично изследване на токсоплазмоза IgM 32,00
7 Серологично изследване на токсоплазмоза IgG 32,00
8 Серологично изследване за ехинококоза 30,00
9 Консултация с Паразитолог 30,00
10 Изследване на кърлеж за борелиоза 25,00
11 Серологична изследване за токсокароза 30,00
04.61 ЗК контролно изсладване за паразити 10,00
МИКРОБИОЛОГИЧНИ
02.01 Здравна книжка - чревни инфекции(шигела, салмонела, е.коли, коремен тиф) 13,00  
02.02 Хеликобактер пилори 25,00
02.03 Клостридиум дифициле (бърз тест) 30,00
02.04 Клебсиела /фецес 10,00
02.05 Кандида /фецес 10,00
02.07 Васерман 15,00
02.09 Антистрептолизинов титър   8,00
02.10 Ревматоиден фактор   8,00
02.11 Инфекциозна мононуклеоза 10,00
02.12 Фек.маса и ректален секрет 15,00
04.60 ЗК контролно изсладване за фек.маса и ректален секрет 10,00
02.13 Стерилна урина /с вкл. антибиограма/ 18,00
02.15 Ранев секрет / с включена антибиограма/ 20,00
02.16 Ешерихия коли/фецес  с вкл. антибиограма 10,00
02.17 Храчка с вкл. антибиограма 20,00
02.19 Антибиограма   7,00
02.21 Влагалищен секрет  с вкл. антибиограма 20,00
02.22 Цервикален секрет с вкл. антибиограма 20,00
02.23 Уретрален секрет с вкл. антибиограма 20,00
02.24 Простатен секрет  с вкл. антибиограма 20,00
02.25 Еякулат сс вкл. антибиограма 20,00
02.26 Гърлен секрет  с вкл. антибиограма 20,00
02.27 Носен секрет с вкл. антибииограма 20,00
02.28 Очен секрет  с вкл. антибиограма 20,00
02.29 Ушен секрет с вкл. антибиограма 20,00
02.30 Гърлен секрет + Назофарингиален секрет /с вкл. антибиограма/ 30,00
02.31 Влагалищен + Цервикален секрет /с вкл. антибиограма/ 30,00
02.32 Изследване на микоплазма и уреаплазма 15,00
02.32 Разширен тест(урогенитални инфекции) 35,00
02.33 Директна микроскопия на препарат от генитална система   6,00
02.34 Шигела- фецес с вкл. антибиограма 10,00
02.35  Салмонела- фецес с вкл. антибиограма 10,00
02.36 С.ауреус/ фецес с вкл. антибиограма 10,00
02.37 Изследване на кърлеж за борелиоза 25,00
02.38 Кърма с вкл. антибиограма 20,00
02.39 Гърлен секрет /бърз тест за Бета- хемолитичен стрептокок/ 10,00
02.41 Хламидия / директен тест/ 10,00
02.43 Антимикограма   6,00
02.52 Кампилобактер /бърз тест/ 15,00
05.01 Серологично изследване HIV антитела 15,00
05.05 Серологично изследване HBsAg 15,00
05.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатит С вирус 15,00
05.08 Ротавирус 15,00
05.09 Грипни вируси А/В 20,00
02.82 Коронавирус антигени COVID-19 Ag 10,00
05.53 Аденовирус 15,00
04.56 Пакет Детска ясла /код 02.07, 02.12 и 04.01/ 30,00
04.57 Пакет Детска градина /код 02.12 и 04.01/ 25,00
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net