Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява  
Дата: 08.08.2017 г. номер ОБ-004
Начален срок за подаване на оферти: 08.08.2017
Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2017
Статус: възложена
Връзка към сайта на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067059

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

УКАЗАНИЯ/дата на публикуване 08.08.2017г./
ПРОЕКТ ДОГОВОР/дата на публикуване 08.08.2017г./
ИНФО АОП /дата на публикуване 08.08.2017г./
Образци /дата на публикуване 08.08.2017г./
съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП  дата на публикуване 16.08.2017/
инфо АОП / дата на публикуване 16.08.2017/
Утвърден протокол /дата на публикуване 25.08.2017/
Договор дата на публикуване 08.09.2017
ПРИЛОЖЕНИЯ дата на публикуване 08.09.2017
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ АУ2 дата на публикуване 08.09.2017
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ АУ1 дата на публикуване 08.09.2017