Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
15 януари 2021

Обява – медицинска сестра

„Диагностично Консултативен  Център I  Шумен” ЕООД търси да назначи  медицинска сестра в Специализиран кабинет От Вас ще очакваме:  Да приемате пациенти  в кабинета и водене на […]
12 ноември 2019

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №39 СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНАТА Й СТОЙНОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.21, АЛ.6 ОТ ЗОП

Лабекс Инжиниринг ООД по чл.21,ал.6 от ЗОП дата на публикуване 12.11.2019 РОП №9091909
28 август 2019

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -002/2019г. Начален срок за подаване на оферти: 28.08.2019г. Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019; 16:30 […]
26 юни 2019

Термомасажно легло

19 юни 2019

Физиотерапия

19 юни 2019

Физиотерапия

14 юни 2019

Годишен финансов отчет 2018г.

ГФО 2018 Приложение ГФО 2018
7 май 2019

“Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 07.05.2019г.   номер ОБ -001/2019г. Начален срок за подаване на оферти: 07.05.2019г. Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2019г. […]