Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Добре дошли

В новият интерактивен портал на Диагностично-консултативен център - Шумен
"ДКЦ І - Шумен" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в сърцето на града.
"ДКЦ І - Шумен" ЕООД предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението на територията на областта.
Всички специалисти, работещи в "ДКЦ І - Шумен" имат договор с РЗОК. "ДКЦ І - Шумен" разполага със специализирани кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична и Паразитологична лаборатория, оборудвани с модерна съвременна високотехнологична база.
Разполага с апарат за образна диагностика Siemens AXIOM Luminos Drf и висококвалифицирани специалисти, което гарантира извършването на съвременна диагностика.
Центърът отдава под наем лекарски кабинети и манипулационни на 38 общо практикуващи лекари (ОПЛ) с индивидуална и групова практика.

Лечебното заведение разполага с материална база включваща:

 • 37 кабинета на лекари – специалисти;
 • Кабинети за функционална диагностика – абдоминална ехография, ехокардиография, доплерова сонография, спирометрия, велоергометрия, горна и долна ендоскопия, аудиометрия, периметрия;
 • Сектор по Образна диагностика - рентгенография и рентгеноскопия, ултразвукова диагностика;
 • Медико-диагностичен сектор – клинична лаборатория, микробиология и паразитология, хормонална диагностика;
 • Сектор Физикална и рехабилитационна медицина – лекарски кабинет, eлектролечение, светлолечение, електростимулация, вакуум масаж, ултразвукова, магнито и криотерапия;
 • Хирургичен сектор – хирургични кабинети с манипулационна, ортопедичен кабинет с гипсовъчна;
 • Очен сектор – два лекарски кабинета с манипулационна;
 • АГ сектор – два лекарски кабинета с манипулационни;
 • Стационар – за краткосрочно наблюдение и лечение с болнични стаи със санитарен възел, съблекалня и санитарен възел за персонала, миялна, склад стерилни материали;
 • Манипулационни – обща и отделни към повечето специализирани кабинети;
 • Административно-стопански блок – помещения за администрацията, помещения за помощния персонал, помещения за събиране и съхраняване на биологични отпадъци, телефонна централа, каси, санитарни възли.
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net