Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
29 септември 2016

Нова апаратура повишава качеството на диагностика в Очни кабинети на „ДКЦ-І Шумен” ЕООД

Най-новата придобивка в очни кабинети на „ДКЦ-І Шумен” ЕООД е апарат за безконтактно измерване на вътреочното налягане и определяне дебелината на роговицата. Апарата се настройва автоматично, […]
18 август 2016

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 18.08.2016 Начален срок за подаване на оферти: 18.08.2016 Краен срок за подаване на оферти: […]
19 юли 2016

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 19.07.2016 Начален срок за подаване на оферти: 19.07.2016 Краен срок за подаване на оферти: 27.07.2016 Статус: […]
21 март 2016

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 21 Март 2016 г. Краен срок: 31 Март 2016 г. Дата на създаване на документа: […]
17 февруари 2016

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 17 Февруари 2016 г. Краен срок: 29 Февруари 2016 г. Дата на създаване на документа: […]
8 декември 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: открита Получена на: 8 Декември 2015 г. Краен срок: 5 Яннуари 2016 г. Дата на създаване на документа: 8 […]
4 ноември 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 4 Ноември 2015 г. Краен срок: 18 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
27 октомври 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура:ОТКРИТА Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 24 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: 27 Октомври 2015 […]