Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
17 февруари 2016

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 17 Февруари 2016 г. Краен срок: 29 Февруари 2016 г. Дата на създаване на документа: […]
8 декември 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: открита Получена на: 8 Декември 2015 г. Краен срок: 5 Яннуари 2016 г. Дата на създаване на документа: 8 […]
4 ноември 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 4 Ноември 2015 г. Краен срок: 18 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
27 октомври 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура:ОТКРИТА Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 24 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: 27 Октомври 2015 […]
27 октомври 2015

“Доставка на медицински консумативи и реактиви за сектори в “ДКЦ І – Шумен” ЕООД, гр.Шумен, по 12 незаети обособени позиции

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Директно договаряне Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 9 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
1 октомври 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 1 Октомври 2015 Краен срок: 14 Октомври 2015  Дата на създаване на документа: 1 Октомври […]
21 август 2015

Доставка на течен хелий и зареждана с течен хелий на ядрено-магнитен резонанс „Gyroscan Intera” 0.5 Т” за нуждите на „ДКЦ I Шумен

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 21 Август 2015 г. Краен срок: 31 Август 2015 г. Дата на създаване на документа: 31 […]
15 май 2015

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ГР. ШУМЕН

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Открита процедура Получена на: 15 Май 2015 г. Краен срок: 14 Юни 2015 г. Документи: Решение, Обявление, Документация, Техническа […]