Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
29 септември 2016

Нова апаратура повишава качеството на диагностика в Очни кабинети на „ДКЦ-І Шумен” ЕООД

Най-новата придобивка в очни кабинети на „ДКЦ-І Шумен” ЕООД е апарат за безконтактно измерване на вътреочното налягане и определяне дебелината на роговицата. Апарата се настройва автоматично, […]
18 август 2016

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 18.08.2016 Начален срок за подаване на оферти: 18.08.2016 Краен срок за подаване на оферти: […]
19 юли 2016

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 19.07.2016 Начален срок за подаване на оферти: 19.07.2016 Краен срок за подаване на оферти: 27.07.2016 Статус: […]
21 март 2016

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 21 Март 2016 г. Краен срок: 31 Март 2016 г. Дата на създаване на документа: […]
17 февруари 2016

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 17 Февруари 2016 г. Краен срок: 29 Февруари 2016 г. Дата на създаване на документа: […]
8 декември 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: открита Получена на: 8 Декември 2015 г. Краен срок: 5 Яннуари 2016 г. Дата на създаване на документа: 8 […]
4 ноември 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 4 Ноември 2015 г. Краен срок: 18 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
27 октомври 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура:ОТКРИТА Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 24 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: 27 Октомври 2015 […]