Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
Дата: 18.08.2016
Начален срок за подаване на оферти: 18.08.2016
Краен срок за подаване на оферти: 29.08.2016
Статус: Възложена
Връзка към сайта на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055496

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Заповед /Дата на публикуване 18.08.2016/
Обява /Дата на публикуване 18.08.2016/
Указания /Дата на публикуване 18.08.2016/
техн. спецификация /Дата на публикуване 18.08.2016/
образци и проекто договор /Дата на публикуване 18.08.2016/

Разяснение /Дата на публикуване 23.08.2016/

съобщение /Дата на публикуване 30.08.2016/

Протокол /Дата на публикуване 15.09.2016/

Договор АПР /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Билмед ЕООД/Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Елта 90М ООД/Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Фаркол АД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Хелмед България ЕООД  /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Химтекс ООД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Истлинк България ООД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Лабекс Инженеринг ООД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Марвена Диагностика ЕООД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Перфект Медика ООД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Софарма Трейдинг АД /Дата на публикуване 27.10.2016/

Договор Ридаком ЕООД /Дата на публикуване 01.11.2016/

Договор АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД /Дата на публикуване 11.11.2016/