Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
8 декември 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: открита Получена на: 8 Декември 2015 г. Краен срок: 5 Яннуари 2016 г. Дата на създаване на документа: 8 […]
4 ноември 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 4 Ноември 2015 г. Краен срок: 18 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
27 октомври 2015

„ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура:ОТКРИТА Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 24 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: 27 Октомври 2015 […]
27 октомври 2015

“Доставка на медицински консумативи и реактиви за сектори в “ДКЦ І – Шумен” ЕООД, гр.Шумен, по 12 незаети обособени позиции

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Директно договаряне Получена на: 27 Октомври 2015 г. Краен срок: 9 Ноември 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
1 октомври 2015

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА „ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 1 Октомври 2015 Краен срок: 14 Октомври 2015  Дата на създаване на документа: 1 Октомври […]
21 август 2015

Доставка на течен хелий и зареждана с течен хелий на ядрено-магнитен резонанс „Gyroscan Intera” 0.5 Т” за нуждите на „ДКЦ I Шумен

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 21 Август 2015 г. Краен срок: 31 Август 2015 г. Дата на създаване на документа: 31 […]
15 май 2015

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ГР. ШУМЕН

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Открита процедура Получена на: 15 Май 2015 г. Краен срок: 14 Юни 2015 г. Документи: Решение, Обявление, Документация, Техническа […]
11 май 2015

Доставка на течен хелий и зареждане с течен хелий на ядрено-магнитен резонанс „Gyroscan Intera” 0.5 Т” за нуждите на „ДКЦ I Шумен

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 11 Май 2015 г. Краен срок: 20 Май 2015 г. Дата на създаване на документа: […]