Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура:ОТКРИТА

Получена на: 27 Октомври 2015 г.
Краен срок: 24 Ноември 2015 г.
Дата на създаване на документа: 27 Октомври 2015 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Документация
Решение АОП
Обявление АОП
Решение прекратяване
освобождаване на гаранция за участие