Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: открита
Получена на: 8 Декември 2015 г.
Краен срок: 5 Яннуари 2016 г.
Дата на създаване на документа: 8 Декември 2015 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Документация
Образци
Решение АОП
Обявление АОП
Протокол 1 / 06.01.16г.
Протокол 2 – 28.01.2016
Решение прекратяване
Уведомление – освободена гаранция