Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“
17 февруари 2016
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
19 юли 2016
Покажи всички

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Публична покана
Получена на: 21 Март 2016 г.
Краен срок: 31 Март 2016 г.
Дата на създаване на документа: 21 Март 2016 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Публична покана
Техн. спецификация
Протокол комисия
Решение класиране
Договор \“Мост Енерджи\“АД