Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“
17 февруари 2016
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
19 юли 2016
Покажи всички

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Публична покана
Получена на: 21 Март 2016 г.
Краен срок: 31 Март 2016 г.
Дата на създаване на документа: 21 Март 2016 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Публична покана
Техн. спецификация
Протокол комисия
Решение класиране
Договор \“Мост Енерджи\“АД