Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
Дата: 19.07.2016
Начален срок за подаване на оферти: 19.07.2016
Краен срок за подаване на оферти: 27.07.2016
Статус: Прекратена
Връзка към сайта на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054450

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Обява /Дата на публикуване 19.07.2016/
Указания към участниците /Дата на публикуване 19.07.2016/
Техн. спецификация /Дата на публикуване 19.07.2016/
Заповед /Дата на публикуване 19.07.2016/
Образци; договор /Дата на публикуване 19.07.2016/

Съобщение /Дата на публикуване 10.08.2016/
Протокол /Дата на публикуване 10.08.2016/