Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Публична покана
Получена на: 17 Февруари 2016 г.
Краен срок: 29 Февруари 2016 г.
Дата на създаване на документа: 17 Февруари 2016 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Указания
Образци
Публична покана
Протокол
Договор
Информация за извършено плащане
Информация плащане