Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Доставка на видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт“

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Публична покана
Получена на: 17 Февруари 2016 г.
Краен срок: 29 Февруари 2016 г.
Дата на създаване на документа: 17 Февруари 2016 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Указания
Образци
Публична покана
Протокол
Договор
Информация за извършено плащане
Информация плащане