Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
30 август 2018

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -003/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 30.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018; 16:30 часа, […]
24 август 2018

Предмет на поръчката: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -002/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 24.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018; 16:30 часа […]
3 април 2018

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата:03.04.2018 г. номер ОБ -001/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 03.04.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2018; 16:30 […]
6 февруари 2018

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Повече информация за проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, който е част от Българо-швейцарската програма „Здраве […]
12 октомври 2017

Апарат за лимфен дренаж

Апарат за лимфен дренаж                                             […]
23 август 2017

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: ОБ-005 от  23.08.2017 Начален срок за подаване на оферти: 23.08.2017 Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2017 […]
8 август 2017

„Демонтаж, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя нови асансьорни уредби за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД“

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява   Дата: 08.08.2017 г. номер ОБ-004 Начален срок за подаване на оферти: 08.08.2017 Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2017 […]
23 май 2017

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 23.05.2017г. номер ОБ -003 Начален срок за подаване на оферти: 23.05.2017 Краен срок за […]