Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
7 май 2019

“Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата: 07.05.2019г.   номер ОБ -001/2019г. Начален срок за подаване на оферти: 07.05.2019г. Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2019г. […]
5 април 2019

     По-добро качество на живот за нашите пациенти

Нов РАДАР във физиотерапия на „ДКЦ 1-Шумен” ЕООД Закупен е нов модерен апарат за високочестотна терапия – радар Micro 5 производство на Zimmer Германия. Той работи […]
2 април 2019

Поради технически причини телефонната централа на ДКЦ I Шумен не работи. Работи се по отстраняването на проблема.
7 март 2019

Ехокардиограф от най-висок клас за Вас

За нуждите на пациентите в кардиологичните кабинети на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД е закупен нов ехокардиограф MyLabX5 , оборудван с най-новата цялостна сърдечно съдова конфигурация с […]
15 ноември 2018

директно възлагане по чл.21, ал.6 от ЗОП дата на публикуване 15.11.2018
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет , първо полугодие 2018г.

Първо полугодие 2018г. счетоводен баланс Приложение към Финансов отчет Счетоводна политика  
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет 2017г.

Годишен финансов отчет 2017г. ГФО 2017 Приложение ГФО 2017  
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет 2016г.

Годишен финансов отчет 2016г.