Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
15 ноември 2018

директно възлагане по чл.21, ал.6 от ЗОП дата на публикуване 15.11.2018
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет , първо полугодие 2018г.

Първо полугодие 2018г. счетоводен баланс Приложение към Финансов отчет Счетоводна политика  
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет 2017г.

Годишен финансов отчет 2017г. ГФО 2017 Приложение ГФО 2017  
26 октомври 2018

Годишен финансов отчет 2016г.

Годишен финансов отчет 2016г.  
30 август 2018

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -003/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 30.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018; 16:30 часа, […]
24 август 2018

Предмет на поръчката: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява  номер ОБ -002/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 24.08.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018; 16:30 часа […]
3 април 2018

“ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ I ШУМЕН“ ЕООД”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Събиране на оферти с обява Дата:03.04.2018 г. номер ОБ -001/2018г. Начален срок за подаване на оферти: 03.04.2018г. Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2018; 16:30 […]
6 февруари 2018

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество

Повече информация за проекта на Община Шумен – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, който е част от Българо-швейцарската програма „Здраве […]