Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Диагностично Консултативен  Център I  Шумен” ЕООД

търси да назначи  медицинска сестра в Специализиран кабинет

От Вас ще очакваме:

 •  Да приемате пациенти  в кабинета и водене на медицинската  документация. Въвеждане и обработка на  информация на пациентите в медицинска информационна система.
 • Да оказвате първа мед. помощ, овладявате спешни състояния до поемане на пациента от лекар.
 • Да познавате действащите нормативни документи на НЗОК.
 • Извършва манипулации съобразно своята компетентност и други;

Вие сте нашият кандидат ако:

 • Притежавате висше образование – степен на професионална квалификация Медицинска сестра
 • Имате добра компютърна грамотност;
 • Членувате в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • Притежавате личностни качества, като отговорност, лоялност, организираност, инициативност, умения за работа в екип;

Нашето предложение:

 • отлична работна среда;
 • въвеждащо обучение;
 • редовна работна смяна;
 • мотивиращо заплащане;
 • работа на пълен работен ден;
 • постоянна заетост;

За да се присъедините към нас от Вас се изисква да ни изпратите:

 • актуална автобиография на имейл адрес dkc1shumen@abv.bg

Обратна връзка ще бъде осъществена с кандидати одобрени по документи.


„Диагностично Консултативен  Център I  Шумен” ЕООД е „администратор на лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбор на персонала. Кандидатите следва да се запознаят с уведомление за поверителност, което се намира на сайта ни https://dkc1shumeneood.com/?page_id=907