Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock
Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

„Диагностично Консултативен  Център I  Шумен” ЕООД

търси да назначи  медицинска сестра в Специализиран кабинет

От Вас ще очакваме:

 •  Да приемате пациенти  в кабинета и водене на медицинската  документация. Въвеждане и обработка на  информация на пациентите в медицинска информационна система.
 • Да оказвате първа мед. помощ, овладявате спешни състояния до поемане на пациента от лекар.
 • Да познавате действащите нормативни документи на НЗОК.
 • Извършва манипулации съобразно своята компетентност и други;

Вие сте нашият кандидат ако:

 • Притежавате висше образование – степен на професионална квалификация Медицинска сестра
 • Имате добра компютърна грамотност;
 • Членувате в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • Притежавате личностни качества, като отговорност, лоялност, организираност, инициативност, умения за работа в екип;

Нашето предложение:

 • отлична работна среда;
 • въвеждащо обучение;
 • редовна работна смяна;
 • мотивиращо заплащане;
 • работа на пълен работен ден;
 • постоянна заетост;

За да се присъедините към нас от Вас се изисква да ни изпратите:

 • актуална автобиография на имейл адрес dkc1shumen@abv.bg

Обратна връзка ще бъде осъществена с кандидати одобрени по документи.


„Диагностично Консултативен  Център I  Шумен” ЕООД е „администратор на лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбор на персонала. Кандидатите следва да се запознаят с уведомление за поверителност, което се намира на сайта ни https://dkc1shumeneood.com/?page_id=907