Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Видеоендоскопска система за изследване на горен и долен гастроинтестинален тракт

dsc07476В Гастроентерологичен кабинет на ДКЦ І Шумен се извършва диагностично-лечебна дейност в съответствие с най-високи стандарти в съвременната гастроентерологична практика от професионален и мотивиран екип от лекар-специалист „Гастроентерология“  и медицински специалисти. Всички диагностични и терапевтични изследвания се извършват с апарат OLYMPUS.

Видеогастроскоп : Чисти, контрастни и висококачествени изображение на голям екран, който ясно изобразява на-фини структури и най-малките капиляри в горния гастоинтестинален тракт .

HDTV изобразяването и по-близкото фокусно разстояние, в комбинация с Narrow Band Imaging откриват нови стандарти в изследването на горния гастроинтестинален тракт:

 Висока резолюция на образа – HDTV формат.

 Близък фокус (2mm).

 Увеличено зрително поле: 140 градуса.

 Narrow Band Imaging.

 Уникални модели ZOOM ендоскопи с възможност за микроскопско оптично увеличение над 100 пъти за детайлен оглед на и откриване на дискретни промени в лигавицата по време на изследването.

 Уникален модел ендоскоп за спешни приложения и третиране на кървене от ГИ тракт с функция Water Jet.

Колоноскопия с нови стандарти за изображение и функционалност. Ярки, ясни образи с високо качество на широко-екранен дисплей изобразяват тънките текстури и фините капиляри в колона

HDTV изобразяването в комбинация с Narrow Band Imaging и по-близкото фокусно разстояние, откриват нови стандарти в изследването на долния гастроинтестинален тракт при значително подобрено изображение на мукозата и капилярната мрежа.

Близкото фокусно разстояние позволява детайлно наблюдение без електронно увеличение. Увеличено зрително поле: 170 градуса.

Уникален имодел ендоскопи с Innoflex функция за динамична промяна твърдостта на ендоскопа по време на изследването, позволяваща лесно преодоляване на физиологичните извивки на колона.