Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

15 май 2015

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ГР. ШУМЕН

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Открита процедура Получена на: 15 Май 2015 г. Краен срок: 14 Юни 2015 г. Документи: Решение, Обявление, Документация, Техническа […]
11 май 2015

Доставка на течен хелий и зареждане с течен хелий на ядрено-магнитен резонанс „Gyroscan Intera” 0.5 Т” за нуждите на „ДКЦ I Шумен

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 11 Май 2015 г. Краен срок: 20 Май 2015 г. Дата на създаване на документа: […]
3 ноември 2014

Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 3 Ноември 2014 г. Краен срок: 3 Декември 2014 г. Дата на създаване: 3 Ноември […]
10 октомври 2014

Физическа денонощна невъоръжена охрана на „ДКЦ І – Шумен” ЕООД

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: Публична покана Получена на: 10 Октомври 2014 г. Краен срок: 20 Октомври 2014 г. Дата на създаване на документа: […]
5 март 2014

„Доставка на течен хелий и зареждане с течен хелий на ядрено-магнитен резонанс „Gyroscan Intera” 0.5 Т” за нуждите на „ДКЦ I Шумен

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура:  Получена на: 5 Март 2014 г. Краен срок: 14 Март 2014 г. Дата на създаване на документа: 5 Март […]
3 февруари 2014

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕКТОРИ В “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, ГР. ШУМЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ДЕТАЙЛИ: Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД Процедура: ОТКРИТА Получена на: 3 Февруари 2014 г. Краен срок: 30 Март 2014 г. Дата на създаване на документа: 3 […]