Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ЕДИННИ ЦЕНИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

заплащани по желание на пациента важат за всички пациенти независимо от тяхното гражданство в ДКЦ І ШУМЕН ЕООД:
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Първичен преглед 30.00 лв.
Вторичен преглед 15.00 лв.
Мускулна инжекция 2.00 лв.
Венозна инжекция 5.00 лв.
Венозна инфузия 20.00 лв.
Велоергометрия 50.00 лв.
Ехокардиография 50.00 лв.
Вадене на кърлеж 15.00 лв.
Аудиометрия 20.00 лв.
Ехография на коремни органи 20.00 лв.
Доплерово изследване на бъбречни съдове 20.00 лв.
Изследване на вестибуларен апарат 12.00 лв.
ЕКГ 10.00 лв.
Спирометрия 15.00 лв.
Тестове за доказване на алергия:
- Битови алергени набор
- Битови алергени+ Групови полени
- Групови полени
- Разгърнати полени
- Общи анестетици

15.00 лв.
25.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
20.00 лв.
Алергенни тестове –храни, индустриални алергени, медикаменти, локални анестетици, епикутантни проби 3.00 лв./бр.
Ехография на малък таз 20.00 лв.
Вземане на цитологично изследване 10.00 лв.
Провеждане на ЖК-еднократно посещение 15.00 лв.
Вземане на микробиологично изследване 12.00 лв.
Колпоскопия 25.00 лв.
Колпоскопия с прицелна биопсия 40.00 лв.
Диатермокоагулация 30.00 лв.
Ехография на плода 20.00 лв.
Кардиотокография 20.00 лв.
Доплерова сонография на периферни съдове 30.00 лв.
ЕКГ Холтер мониториране 40.00 лв.
Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер мониториране 40.00 лв.
Сърдечно –съдов тест с натоварване 50.00 лв.
Фиброгастроскопия 140.00 лв.
Фибросигмоидоскопия 140.00 лв.
Колоноскопия 160.00 лв.
Преглед Гастроентеролог + ехография 50.00лв.
Преглед с вземане на цитонамазка 40.00 лв.
ЕМГ (Електромиография) 30.00 лв.
Манту 6.00 лв.
Венозно вливане на медикаменти до 30 минути 8.00 лв.
Венозно вливане на медикаменти до 60 минути 15.00 лв.
Проба за чувствителност 5.00 лв.
Отстраняване на кърлеж, антисептична обработка 20.00 лв.
Малки рани - първична обработка 20.00 лв.
Малки рани - изрязване и шев 30.00 лв.
Големи рани - първична обработка 30.00 лв.
Големи рани - шев 50.00 лв.
Големи рани - изрязване и шев 60.00 лв.
Отстраняване на конци - малки рани 8.00 лв.
Отстраняване на конци - големи рани 15.00 лв.
Инцзия на повърхностни гнойници с дренаж 30.00 лв.
Инцизия на перианален абсцес 60.00 лв.
Инцизия на пилонидална киста 60.00 лв.
Екстирпация на липом до 3 см. (без глава и шия) 40.00 лв.
Екстирпация на липом от 3 до 5 см. с глава и шия 60.00 лв.
Екстирпация на липом над 5 см. с глава и шия 100.00 лв.
Екстирпация на атером до 3 см. 60.00 лв.
Екстирпация на атером над 3 см. възпален 80.00 лв.
Екстирпация на над два атерома 100.00 лв.
Екстракция /парциална резекция/ на нокът 40.00 лв.
Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло 40.00 лв.
Екстракция на чуждо тяло,разположено в хиподерма и мускули 60.00 лв.
Първична и вторична превръзка 20.00 лв.
Биопсия извън шия и лице 50.00 лв.
Биопсия в областта на шия и лице 100.00 лв.
Хир.обработка на изгаряне от 1,2,3-а степен до 3% 60.00 лв.
Хир.обработка на изгаряне от 1,2,3-а степен над 3% 80.00 лв.
Отстраняване на шини и гипсови превръзки 15.00 лв.
Репозиция при луксация на става – неоперативно 40.00 лв.
Имобилизация на крайници 20.00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави 20.00 лв.
Вътреставна апликация 15.00 лв.
Периставна апликация 15.00 лв.
Репозиция и гипсова имобилизация на:
- пръстите на ръката и китката
- локотипико
- предмишница
- лакът
- мишнична кост
- ключица
- лопатка
- дисторзио на коляно
- подбедрица
- едноглезенно счупване
- двуглезенно счупване
- сложноглезенно счупване
- счупване на пета
- счупване на метатарзални кости

20.00 лв.
30.00 лв.
40.00 лв.
35.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
40.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
35.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
Малки операции 80.00 лв.
Средни операции 100.00 лв.
Щипкова биопсия 40.00 лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Инхалация, за 1 сеанс 4.00 лв.
Дихателна гимнастика,за 1 сеанс 8.40 лв.
Лечебна гимнастика, цяластно лечение, за 1 сеанс 11.80 лв.
Лечебна гимнастика, частично лечение, за 1 сеанс 7.80 лв.
Лечебна гимнастика ,групово лечение, за 1 сеанс 5.00 лв.
Двигателни упражнения,за 1 сеанс 5.00 лв.
Екстензионно лечение с уред или масаж с апарат,за 1 сеанс 5.00 лв.
Обикновен масаж,за 1 сеанс 14.00 лв.
Специален масаж,за 1 сеанс 24.00 лв.
Компреси с луга,за 1 сеанс 4.40 лв.
Лечение с УЗ ,за 1 сеанс 5.60 лв.
Къси вълни и др.за 1 сеанс 4.60 лв.
Йонофореза,за 1 сеанс 5.60 лв.
Облъчване с УЗ,за 1 сеанс 4.20 лв.
УВ облъчване на кърмаче за ден 24.60 лв.
Електростимулация при спастични или вяли парализи,за 1 сеанс 11.80 лв.
Снемане на кинезиологичен статус и кинезиологични измервания,офярмяне на документи 24.00 лв./бр.
Криогалванизация за 1 сеанс 5.60 лв.
Интерферентни токове за 1 сеанс 5.60 лв.
Акупресура,за 1 сеанс 29.40 лв.
Акупунктура, за 1 сеанс 38.60 лв.
Суспенсионна терапия,пулитерапия,за 1 сеанс 9.80 лв.
Екстензия,за 1 сеанс 9.80 лв.
Лечение с НИМП 5.60 лв.
Сауна,за 1 сеанс 20.00 лв.
Вакумен масаж,за 1 сеанс 6.20 лв.
Лечение с СЧТ,за 1 сеанс 5.60 лв.
Диадинамичен ток 5.60 лв.
TENS терапия 5.60 лв.
Механотерапия 5.00 лв.
Лечение с ВЧТ 5.60 лв.
Криотерапия 5.60лв.
Лазертерапия /сеанс/ 8.00лв.
Апаратен лимфен дренаж /сеанс/ 8.00лв.
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСВА И ДОКУМЕНТИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Медицинско свидетелство за работа в чужбина:
Прегледи от:
- Офталмолог
- УНГ
- Невролог
- Хирург
- Терапевт
- Акушер-гинеколог/жени/ или уролог/мъже
Изследвания:
- кръв-хемоглобин,левкоцити,СУЕ
- урина-албумин,седимент,захар
- ЕКГ
- рентгенова скопия на бял дроб
Общо 90,00лв. :

8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.

8.00 лв.
8.00 лв.
6.00 лв.
20.00 лв.
Медицинско свидетелсво за водач на МПС за категория: „М” ; „А” ; „В” ; „В+Е” ;”Ткт”
Прегледи от:
- Офлалмолог
- ТЕРАПЕВТ и заключение
20.00 лв.

2х10.00 лв.
Медицинско свидетелсво за водач на МПС за категория: „С” ;”С+Е” ;”Д” ;”Д+Е” ; „Ттб” ; Ттм”
Прегледи от:
- Офлалмолог
- УНГ
- Невролог
- Хирург
- ТЕРАПЕВТ и заключение
40.00лв.


8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
Медицинско свидетелство за ловджия 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за курсове за бодигард 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за притежаване и носене на оръжие 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за управление на яхта 10 БРТ 60.00 лв.
Медицинско свидетелство за конкурс по различни поводи 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за следване в чужбина/без държавна поръчка/ 40.00 лв.
Медицинско свидетелство за лица кандидатстващи за осиновяване на дете 5.00 лв.
Медицинско свидетелсво по образец за здравословно състояние,неизискващо преглед
-за пред съда; общината; за виза;за освобождаване от мито на МПС; за деца заминаващи в чужбина с родителите си ;- за военно окръжие,извън утвърдените от МО формуляри; от АГ за установяване на бременност;
6.40 лв.
Медицинско свидетелсво па образец за здравословно състояние, изискващо преглед 10.00 лв.
Медицински документ - дубликат 5.00 лв.
ЛКК:
Обща ЛКК за двойно гражданство
/трима лекари-специалисти по 15,00 лв./
Специализирана ЛКК
/двама лекари-специалисти по 10,00 лв./
Обща ЛКК
/трима лекари-специалисти по 10,00 лв./

45.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Дейност Цени
в лева с ДДС
Рентгенография на челюстите в специални проекции 15.00 лв.
Рентгенография на лицеви кости 15.00 лв.
Рентгенография на околоносни синусн 15.00 лв.
Специални центражи на черепа 15.00 лв.
Рентгенография на стернум 15.00 лв.
Рентгенография на ребра 15.00 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб 20.00 лв.
Рентгенография на крайници 15.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 15.00 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 15.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 15.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 15.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 15.00 лв.
Рентгенография на колянна става 15.00 лв.
Рентгенография на подбедрица 15.00 лв.
Рентгенография на глезенна става 15.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 15.00 лв.
Рентгенография на клавикула 15.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 15.00 лв.
Рентгенография на скапула 15.00 лв.
Рентгенография на раменна става 15.00 лв.
Рентгенография на хумерус 15.00 лв.
Рентгенография на лакетна става 15.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 15.00 лв.
Рентгенография на гривнена става 15.00 лв.
Рентгенография на череп 20.00 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени 20.00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 20.00 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 20.00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 20.00 лв.
Рентгенография на таз 20.00 лв.
Иригография 40.00лв.
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 30.00 лв.
Рентгеново изследване на тънки черва 30.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 30.00 лв.
Ехография на двете млечни жлези 30.00 лв.
Хистеросалпингография 45.00 лв.
Венозна урография 40.00 лв.
Рентгенов филм с размер 25/30 или 35.7/36.4 20.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 20.00 лв.
Пакет ехография: коремни органи, млечни жлези и щитовидна жлеза 70.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Пълна кръвна картина - 8 показатели комплексно 5.00 лв.
СУЕ 2.00 лв.
ДКК 5.00 лв.
Морфология на Ер 5.00 лв.
Вр. Кървене ; Вр. Съсирваме по 2.00 лв.
Протр. Време ; АПТТ ; Фибриноген по 4.00 лв.
Протр. Време + АПТТ 6.00 лв.
УРИНА
1 )Белтък; Глюкоза; Билирубин; Уробилиноген РН; Спец. Тегло; Кръв; Левкоцити; Кетони; Нитр.
по 1.00 лв.
2) Белтък ; Глюкоза ; Билирубин ; Уробилиноген ; РН ; Спец. Тегло ; Кръв ; Левкоцити ; Кетони; Нитр. 5.00 лв. пакет
3 ) Седимент 2.00 лв.
4) Белтък - количество 5.00 лв.
БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Глюкоза, Креатeнин, Уреа, Общ Билир., Дир. Билир., Общ белтък, Албумин, Холестерол, Триглицериди, Пик. Киселина, АСАТ, АЛАТ, Креат. Киназа ; ЛДХ, ГГТП, АФ, Са, Р, ЖСК, К, Na, Сl, Амилаза, Липаза, Желязо , Магнезии
по 2.50 лв.
НDL хол. 4.00 лв.
LDL хол. 5.00 лв.
Гликиран Нb 12.00 лв.
Кръвно-захарен профил, Глюкозотолерантен тест по 6.00 лв.
С - РЕАКТИВЕН Протеин 6.00 лв./бр.
Доказване на БРЕМЕННОСТ 4.00 лв.
ОКУЛТНИ кръвоизливи 3.00 лв.
Микроалбуминурия 10.00 лв.
TSH ; FT4 ; PSA ; Prolactin ; Anti TPO; по 15.00 лв.
Testosteron 15.00 лв.
FSH 15.00 лв.
LH 15.00 лв.
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Паразитологично изследване за Здравна книжка 5.00 лв.
Микроскопско изследване за паразити 8.00 лв.
Серологично изследване за трихенелоза 15.00 лв.
Серологична изследване за токсоплазмоза 15.00 лв.
Серологично изследване за ехинококоза 22.50 лв.
МИКРОБИОЛОГИЧНИ
Дейност Цени
в лева с ДДС
Васерман 10.00 лв.
AST 5.00 лв.
Waaler Rose 5.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза 5.00 лв.
Фекална маса и ректален секрет 8.00 лв.
Стерилна урина 8.00 лв.
Влагалищен секрет /с включена антибиограма при неоходимост/ 10.00 лв.
Уретрален секрет 10.00 лв.
Гърлен секрет 10.00 лв.
Гърлен секрет + Назофаренгиален секрет 15.00 лв.
Назофаренгиален секрет 10.00 лв.
Ушен секрет 10.00 лв.
Очен секрет 10.00 лв.
Ранев секрет 10.00 лв.
Храчка 10.00 лв.
Фецес / здравна книжка 5.00 лв./бр.
Антибиограма 5.00 лв.
Хемокултура /за 1бр.среда/ 22.00 лв.
Шигела 5.00 лв.
Салмонела 5.00 лв.
Ешерихия Коли 5.00 лв.
Ротавирус 15.00 лв.
Хеликобактер пилури 15.00 лв.
Серологично изследване HIV антитела 15.00 лв.
Серологично изследване HbsAg на хепатитен В вирус 15.00 лв.
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net