Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
     По-добро качество на живот за нашите пациенти
5 април 2019
Покажи всички

“Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ I Шумен” ЕООД”

ДЕТАЙЛИ:
Възложител: ДКЦ I Шумен ЕООД
Процедура: Събиране на оферти с обява
Дата: 07.05.2019г.   номер ОБ -001/2019г.
Начален срок за подаване на оферти: 07.05.2019г.
Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2019г. 16:30
Статус: Отворена
Връзка към сайта на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088024#     

ID   9088024

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Обява АОП дата на публикуване 07.05.2019г.

Техн. специф дата на публикуване  07.05.2019г.

Утвърдени указания 1 -стр. дата на публикуване 07.05.2019г.

Указания дата на публикуване 07.05.2019

Proekt Dogovor дата на публикуване 07.05.2019г.